Informacje o spółce

Level 11 Sp. z o.o.
Paweł Krzykowski – Prezes zarządu
Artur Szczepański – Pełnomocnik zarządu

Dane kontaktowe
Level 11 Sp. z o.o.
Korkowa 167 lok. 211
04-549 Warszawa
Polska

Tel./Fax: 48 22 812 40 15
E-mail: office@level11.pl

Dane rejestrowe spółki
NIP: 952 206 48 83
REGON: 141767070
KRS: 0000326457

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,- PLN

Referencje

Koncesje

Koncesja nr B-031/2009

  • obrót rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 - Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
  • obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II - WT XIV' Załącznika Nr 2 - Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do w/w rozporządzenia.
  • obrót bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - bez magazynowania.

Posiadana koncesja pozwala nam bez ograniczeń realizować zamówienia na sprzęt wojskowy i policyjny.

Certyfikaty

Posiadamy wdrożony system ISO 9001:2008 na obrót rodzajami broni i amunicji, wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym potwierdzony certyfikatem nr: 1055/S/2014.

oraz

Wewnętrzny System Kontroli na wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługi pośrednictwa, przywóz, pomoc techniczną w obszarze obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym potwierdzony certyfikatem nr: 1055/W/2014.

Stale poszerzając swoje możliwości w obrocie specjalnym od 2014 roku posiadamy wdrożony system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem nr: AQAP 2130:2009.

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!